Chiều dài: 1140 mm

Chiều rộng: 259 mm

Chiều cao: 113 mm

Trọng lượng: 0,891 kg

Chất liệu: Polypropylen

Nhiệt độ sử dụng tối thiểu: -18 ° C

Nhiệt độ sử dụng tối đa: 79 ° C

Tuân thủ FDA: CÓ